Wasiak - okna dachowe dla Ciebie okna dachowe schody dachy

Klapy dymowe

Wasiak.net Oferta Klapy dymowe
Klapy dymowe

Opis działania

System umożliwia automatyczne lub ręczne (za pomocą przycisku awaryjnego) otwarcie okna oddymiającego w celu usunięcia nadmiaru dymów i toksycznych gazów oraz ciepła wydzielającego się podczas pożaru. Pozwala to przede wszystkim na zachowanie wolnych od dymu dróg ewakuacyjnych w budynku co ułatwia ewakuację ludzi z zagrożonej strefy, przyspiesza zlokalizowanie źródła pożaru oraz szybsze ugaszenie ognia.
Dym powstający podczas pożaru w pomieszczeniu oddziaływuje na czujnik dymu, który wysyła sygnał do centrali oddymiania, która z kolei uruchamia siłownik elektryczny otwierający okno. Jeśli pożar zostanie zauważony przez kogoś wcześniej niż zareaguje czujnik dymu, to może on ręcznie uruchomić system poprzez naciśnięcie przycisku alarmowego.
Ponadto system umożliwia codzienną wentylację pomieszczenia poprzez otwieranie okna specjalnym przyciskiem do wentylacji. System automatycznie zamyka okno po upłynięciu ustawionego czasu wentylacji.  

 

 Działający zestaw oddymiania

 

 Efekt zadymienia w skutek słabej

przepustowości wentylacji

 

Instalacja

Podłączenie systemu polega na doprowadzeniu zasilania 230 V dwużyłowym przewodem (2 x 1,5 mm2) do centralki oddymiania RZN 4402K. Następnie od centralki oddymiania do poszczególnych elementów systemu różnymi przewodami:

 • czujnik dymu OSD23 - 2 x 1 mm 2
 • siłownik KA 21/500 (KA 21/600) - 3 x 1,0 mm 2
 • przycisk alarmowy RT42 - 5 x 1 mm 2
 • przełącznik wentylacji - 3 x 1 mm 2


O ilości potrzebnego kabla decyduje klient w zależności od zapotrzebowania.
Schemat połączeń elektrycznych znajduje się w instrukcji montażu centralki oddymiania załączonej w opakowaniu centralki.
Instalacja systemu oddymiania powinna być wykonana przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji eksploatacji urządzeń do 1 kV (uprawnienia elektryczne).
System taki powinien podlegać sprawdzeniu pod względem niezawodności jego działania co 6 miesięcy.
Wszystkie elementy zestawu oferowane przez FAKRO są certyfikowane i dopuszczone do zastosowania w budownictwie.

 

Najważniejsza cechą odróżniającą okno oddymiające od innych okien jest umieszczenie zawiasów na dolnej jego krawędzi  tak, że jego funkcjonowanie przypomina odwrócone okno klapowe.
Najistotniejszą zaletą konstrukcji okna oddymiającego jest to, że skrzydło chroni otwór oddymiający od negatywnego wpływu bocznego wiatru podczas działania systemu. Okno posiada dwa siłowniki elektryczne (24V), które automatycznie otwierają okno poprzez sygnał elektryczny podany z centralki sterującej systemu oddymiania, aktywowanej przez czujkę dymu.
Zastosowanie siłownika elektrycznego w oknie oddymiającym daje dodatkowo możliwość codziennej wentylacji pomieszczeń.

 

 

 

 

Charakterystyka

 • osiągnięte klasy wg EN 12101-2:2003: RE 1000 (+10000); SL 500; WL1500; T(00); B 300
 • maksymalny kąt otwarcia skrzydła: 75° w 51 sekund pod pełnym obciążeniem
 • maksymalna czynna powierzchnia oddymiania:
  • - FSP 07 (78x140) = 0,53m2
  • - FSP 09 (94x140) = 0,65m2
  • - FSP 10 (114x118) = 0,67m2
  • - FSP 11 (114x140) = 0,80m2
  • - FSP 12 (134x98) = 0,65m2
 • zakres stosowania w dachach o kącie nachylenia 20° do 60°
 • współczynnik Uszyby:  1,0 W/m2K
 • zestaw szybowy:  4H – 16 – 4H
 • warstwa niskoemisyjna
 • zestaw szybowy wyp. gazem
 • szyba hartowana
 • dwie uszczelki
 • wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próźniowo, dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym

 

UWAGA: Certyfikat zgodności CE dostępny od maja 2007.  

 

Okna oddymiające występują w kilku rozmiarach, do ich zamontowania niezbędny jest specjalny kołnierz uszczelniający.

 

Fakro